اخبار صنعتی

آنچه در مورد اخبار مربوط به صنعت مربوط می شود ، امیدوارم به شما در درک بهتر اخبار صنعت کمک کند.
  • قاب سرب به عنوان یک حامل تراشه برای مدارهای مجتمع ، یک مؤلفه ساختاری کلیدی است که اتصال الکتریکی بین مدار داخلی مدار داخلی تراشه و اتصالات خارجی را با استفاده از مواد اتصال (سیم طلایی ، سیم آلومینیومی ، سیم مسی) تحقق می بخشد. نقش سیم با سیم های خارجی را بازی می کند. فریم های سرب در اکثر بلوک های یکپارچه نیمه هادی مورد نیاز است ، که یک ماده اساسی مهم در صنعت اطلاعات الکترونیکی است.

    2020-01-16

 1